|

Kayıt, atama bilgileri ve gerekli belgeler

YERLEŞTİRİLEN ADAYLARIN DİKKATİNE!

Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri ile Bakanlık adına üniversitelere ÖSYM tarafından yerleştirme işlemi yapılan adayların ilan edilen tarihler arasında yapılacak kayıt işlemleri için gerekli olan evraka aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir.

Bakanlık eğitim ve araştırma hastaneleri ile Bakanlık adına üniversitelere yerleştirilen adayların ekte ilan edilen müracaat evrakını, ilan edilen süre içerisinde Bakanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular aşağıdaki adrese, elden ya da posta ile (PTT veya diğer kargo şirketleri ile olabilir) yapılmalıdır. İlan süresi içinde Bakanlığımız kayıtlarına girmeyen müracaat evrakından Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN ÖNEMLİ NOT: Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine yabancı uyruklu kontenjanından ÖSYM’ce yerleştirme işlemi yapılan adayların müracaat evrakını; Sağlık Bakanlığı “Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü”ne ilan süresi içinde elden teslim etmeleri gerekmektedir:

ADRES:

Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Birimi; Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Mithatpaşa Cad. No:3, 06434 Sıhhiye / ANKARA

1. Adayların, EK-1G ve EK-2’de yer alan dilekçe, belge ve beyanının süresi içinde Mithatpaşa Caddesi No:3  06434  Sıhhiye /ANKARA adresindeki Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Gelen

Servisine şahsen veya posta ya da kargo yoluyla teslimi gerekmektedir.

2. Hangi yolla teslim edilirse edilsin evraka süresi içinde (Genel Evrak Gelen Servisinden) tarih ve sayı alınmış olması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Gelen Servisinde

süresi içinde kayda girip tarih ve sayı alınmamış evrakın, posta ve kargodaki gecikmelerinden Sağlık Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

3. Yabancı uyruklu adayların gerekli belge ve beyan (EK-1Y) evrakını şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4. İlgili sınav dönemine ait kayıt işlemleri süresi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan ilan tarihinden bir gün sonra başlar.

Adaylara önemle duyurulur.

ÖNEMLİ NOT:

Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile Bakanlık adına üniversitelerde uzmanlık eğitimi programlarına yerleştirilen adayların dışındakiler yerleştirildikleri kuruma müracaat edecektir.

Tıp ya da Diş Hekimliği fakültelerine YÖK kadrosu ile yerleşenler yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklardır.

1- EK-1G (Genel Dilekçe Örneği)

2- EK-1Y (Yabancı Uyruklu Dilekçe Örneği)

3- EK-2 (Askerlik, Sağlık ve Adli Sicil Durum Beyanı)

Bütün Dosyaları indirmek için tıklayınız

İLAVE SORULARINIZ İÇİN TEL:

0312 565 6228 – 0312 565 6209 – 0312 565 5076 – 0312 565 6298 – 0312 565 5051 

(0312) 585 15 51 (YABANCI UYRUKLULAR İÇİN)