|

YENİ BİLGİLER: FARMAKOLOJİ

Kaynak: Katzung 2012 & Goodman-Gilman 2011 

·    Uzun etkili loop diüretik: Aksosemid

·    Adenozin reseptör blokörü diüretik: Rolofilin

·    Nikotin, alkol ve obezite tedavisinde kannabinoid reseptör antagonisti/invers agonisti: Rimonabant

·    Alkol bağımlılık tedavisinde NMDA blokörü: Akamprosat

·    RANKL inhibitörü monoklonal antikor, osteoporoz tedavisi: Denosumab

·    Multiple skleroz tedavisinde integrin inhibitörü: Natalizumab

·    Anti-amiloid Alzheimer ilacı: Bapineuzumab

·    CD4 monoklonal antikor, AIDS tedavisi: İbalizumab

·    Matürasyon inhibitörü AIDS tedavisi: Bevirimat

·    Makula dejenerasyon tedavisi, anti-VEGF: Ranibizumab

·    Vankomisin rezistan enterekok tedavisi: Daptomisin, Linezolid

·    P-Glikoprotein inhibitörleri: Verapamil, Amiodaron, Ketokonazol

·    ANP analoğu kalp yetmezliği ilacı: Karperitid

·    Nötral endopeptidaz inhibitörü, kalp yetmezliği ilacı: Kandoksatrilin

·    Gevşek iris sendromuna neden olabilen alfa-1 blokör: Tamsulosin

·    İmidazolin ve alfa-2 agonist antihipertansifler: Moksonidin, Rilmenidin

·    Vazopetidaz inhibisyonu yapan ACE inhibitörü: Omapatrilat

·    PPAR reseptör agonist, uzun etkili anjiotensin AT1 reseptör blokörü: Telmisartan

·    P2Y reseptör blokörü antiagreganlar: Tikagrelor, Kangrelor

·    Büyüme hormonu antagonisti, akromegali ilacı: Pegvisomant

·    Dual PPAR agonisti, DM ilacı: Alaglitazar

·    SGLT2 inhibitörü DM ilacı: Kanagliflozin

·    İlştah arttıranlar: Oreksin, Auguti-ilişkili protein, Ghrelin

·    İştah azaltanlar: Amilin, CART, Leptin

·    Melatonin reseptör agonisti uyku ilacı: Ramelteon

·    En kısa etkili nondepolarizan kas gevşetici: Gantaküryum

·    Uzun etkili, sedatif etkisi az atipik antipsikotik: Aripiprazol

·    Potasyum kanal aktivatörü antiepilptik: Retigabin

·    Uzun etkili MAO-B inhibitörü: Rasajilin

·    En selektif COX-2 inhibitörü: Lumirakoksib

·    MRSA ve VRSA’ya etkili tetrasiklin grubu antibiyotik: Tigesiklin

·    Nonrenal yoldan atılan 4. nesil fluorokinolon: Moksifloksasin

·    Geniş spektrumlu antifungal: Posakonazol

·    CCR-5 inhibitörü anti-HIV ilaç: Maravirok

·    HER2/neu tirozin kinaz inhibitörü, meme kanseri ilacı: Lapatinib

·    EGFR tirozin kinaz inhibitörü, akciğer kanseri ilacı: Erlotinib

·    Rekombinant ürat oksidaz, Gut ilacı: Rasburikaz

 

Selamlar, sevgiler..

 

Ahmet ALTUN, MD

 

*Eylül 2013 TUS sonrası Farmakoloji analizi için Facebook’ta: Altun Temel ve Klinik Farmakolojiyi takip edin!

www.facebook.com/altun.temelklinikfarmakoloji

Bu yazı 10433 defa okundu.


Yazarın diğer yazıları :

Yorum yapın :