|

FARMAKOLOJİ’DE MNEMONIC’LER

* eTWOposide: Topoizomeraz II‘yi inhibe eder. G2 dönemine etki eder

* BupPROpiyon: Nikotin bağımlılık tedavisinde kullanılır (buspiron bir anksiyolitiktir)

* P(ower)oksetin: Etkisi güçlü (power) SSRI grubu antidepresandır

* torCETRAPİB: Colestrerol Ester TRAnsfer Protein İnhiBisyonu yapar

* FULLvESTRANT: FULL ESTrojen Reseptör ANTagonistidir

* bosENTAN,sitaksENTAN: ENdoTelin reseptör ANtagonistleridir

* LOWastatin: Etki gücü LOW‘dur (düşüktür). En kısa etkili anjiotensin reseptör blokörüdür

* Mikrotübül inhibitörleri: hücreyi M döneminde, Metefazda, Mitozda durudurur

* tioGUANİN, merkaptoPÜRİN, azatioPRİN: PÜRİN antimetabolitleridir

* BİYO-EŞDEĞER: BİYOyararlanımın EŞDEĞER olması demektir

* İYON tuzağında ilaç İYONize olduğu ortamda birikir

* VİGABATRİN: nil yapıdaki GABA TRansaminaz İNhibitörüdür

* klorpropamiD: Diyabet ilacıdır (karışmasın klorpromazin antipsikotiktir)

* alDehid dehidrogenenazı inhibe eden: Disülfiram’dır (karışmasın alkol dehidrogenazı inhibe eden fomepizoldur)

* dihidropteorat Sentetazı inhibe eden: Sulfonamidlerdir (karışmasın dihidrofolat redüktazı inhibe eden trimetoprimdir)

* naloXan: opoid antagonistidir (X) (karışmasın nalbifin bir parsiyel agonisttir)

* ganireliX: gnrh antagonistidir (X) (karışmasın gonadorelin bir agonisttir)

* memazol: roid ilacıdır (karışmasın metamizol bir nsaii’dir)

* finaSterid: 5-alfa redüktaz inhibitörüdür (karışmasın flutamid testosteron reseptör blokörüdür)

* sitoGLİPtİN: Glukagon ke Peptid yıkımını İNhibe eder

* Vezamikol: asetilkolinin Veziküle girişini engeller (karışmasın kolin reuptake’ini inhibe eden hemikolinyum’dur)

* mao-B özelikle Beyinde (Brain) bulunur (mao-A  heryerde:Anywhere bulunabilir)

* glutamatın Metabotropik reseptörü Mglu’dur (iyonotropik olanlar nmda, ampa ve kainat’tır)

* barbiDURATION (barbitüratlar) klor kanallarının açık kalma SÜRESİNİ uzatır (karışmasın benzodiazepinler özellikle açılma frekansını arttırır)

* FLUvastatin: Etkisi FLU (silik) olan statindir

* GEBElerde güvenli antihipertansifler: Hidralazin, Metildopa, Labetalol (HaMiLe)

* en Hepatotoksik genel anestezik: Halotandır, en fazla Metabolize olan Metoksifluran’dır

* Rifampin ve Ribavirin: Rna polimerazı inhibe eder

Çok daha fazlası Altun Farmakoloji Seminerlerinde, Tusdata şubelerinde…

Selamlar, sevgiler…

Ahmet ALTUN, MD

Altun Temel ve Klinik Farmakoloji

Facebook: Ahmet Altun Farmakoloji

Bu yazı 5900 defa okundu.


Yazarın diğer yazıları :

Yorum yapın :