|

FARMAKOLOJİ’DE SON NOKTA: Yeni İlaçlar & Yeni Endikasyonlar (Katzung 2015)

* İvakaftor: CTFR klor kanal aktivatörü. Endikasyon: Kistik fibrozis

* Mirabegron: Beta-3 reseptör agonisti. Endikasyon: Over-aktif mesane

* Sukabitril: ARB + Nötral endopeptidaz inhibitörü. Endikasyon: Kalp yetmezliği

* Peramivir, Laninamivir: Yeni nörominidaz inhibitörleri. Endikasyon: Influenza A & B

* Sofosbuvir: RNA-bağımlı RNA polimeraz inhibitörü. Endikasyon: HCV

* Dolutegravir, Elvitegravir: Yeni integraz inhibitörleri. Endikasyon: HIV

* Bedakuilin: Mitokondriyal ATP sentetaz inhibitörü. Endikasyon: Tüberküloz

* Tedizolid: Linezolid’in sınıf arkadaşı. Endikasyon: MRSA, VRE.

* Kanagliflozin, Dapagliflozin, Empagliflozin: SGLT-2 inhibitörleri. Endikasyon: DM

* Albiglutid, Dulaglutid: Yeni GLP-1 agonistleri (Eskisi: Liraglutid). Endikasyon: DM

* Belimumab: B-hücre stimülatörü. Endikasyon: SLE

* Canakinumab, Rilonacept: Yeni IL-1 inhibitörleri. Endikasyon: Romatoid artrit

* Tofacitinib: Nonselektif janus kinaz inhibitörü. Endikasyon: Romatoid artrit

* Lomitapid: Mikrozomal transfer protein inhibitörü. Endikasyon: Hiperkolesterolemi

* Mipomersen: Apo B2-mer anti-sense oligonükleotid. LDL ve lipoprotein (a)’yı azaltır.

* Masitentan: Yeni endotelin reseptör blokörü Endikasyon: Pulmoner hipertansiyon

* Almoreksant, Suvoreksant: Oreksin reseptör antagonisti. Endikasyon: İnsomnia

* Bitopertin, Sarkoserin: Glisin transporter-1 inhibitörü. Endikasyon: Psikoz

* Perampanel: Glutamat AMPA reseptör antagonisti. Endikasyon: Parsiyel nöbet

* Vortioksetin: Yeni 5-HT2 modülatörü antidepresan ilaç Avantajı: Uzun etkili

* Pleriksafor: Stem hücre mobilatörüdür. Endikasyonları: Multiple myelom, Lenfoma, AIDS

* Tasimelteon: Melatonin MT reseptör agonisti. Endikasyon: Uyku bozukluğu

* Klofelemer: Bağırsakta CTFR inhibitörü. Endikasyon: Diyare

* İstaroksim: Na/K ATPaz inhibitörü Endikasyon: Kalp yetmezliği.

* Omekamtiv: Miyozine bağlanarak sistolü uzatan ilaç. Endikasyon: Kalp yetmezliği

* İvabradin: Artık kalp yetemzliğinde de kullanılıyor (Önceki endikasyon: Anjina)

* Nikardipin: SVO’da iskemik hasarları azalmada öncelikli seçenek (Önceden: Nimodipin idi)

* Pentaeritriol tetranitrat: En uzun etkili nitrat türevi ilaç (Eskiden: İsosorbid mononitrat)

En YENİ ve GÜNCEL bilgiler her zaman ALTUN FARMAKOLOJİ’de, TUSDATA Seminerlerinde ve İSTANBUL Kampında…

Bu yazı 9698 defa okundu.


Yazarın diğer yazıları :

Yorum yapın :