|

NİSAN 2015 TUS FARMAKOLOJİSİ

Herkese merhaba,

Yine bir tıpta uzmanlık sınavı (TUS) sonra birlikteyiz. Emeğin, hakkını alması hep ortak dileğimiz. ‘Peki farmakoloji soruları nasıldı?’ diye soran arkadaşlarımız için bir kenarından başlayalım.

Soruların Dağılımı:

* Genel farmakoloji: 2 soru

* Otonom sinir sitemi: 2 soru

* Kardiyovasküler sistem: 3 soru

* Hormonlar: 2 soru

* Santral sinir sistemi: 3 soru

* Gastrointestinal ve solunum sistemleri: 2 soru

* Kemoterapötikler: 5 soru

* İmmünmodülatörler: 2 soru

* Toksikoloji: 1 soru

Soru dağılımına baktığımızda dikkati çeken en çok çeken kemoterapötikler’deki artan soru sayısı idi. Seminerlerimizde ve İstanbul TUS Kampı’nda kemoterapötiklerin satılmaması gereken önemli bir konu başlığı olduğunu vurgulamıştık. Kemoterapötikler sadece farmakoloji değil, aynı zamanda diğer branşlardan da (Mikrobiyoloji, Klinik bilimler) soru yaptırma ihtimali yüksek bir konu başlığıdır. Peki bundan sora bu şekilde 5 veya daha fazla soru çıkar mı? Zannetmiyoruz, ancak en az 3-4 soru sayısı ile gelecek sınavlarda karşımızda olacağından şüphe de duymuyoruz.

İki büyük konu başlığı olan kardiyovasküler sistem ve santral sinir sisteminden ise görece az sayıda sou çıktı. Ancak bu başlıklar diğer branşlardan soru yaptırarak çalışananını üzmedi.

Uzun süredir sorgulanmyan bir konu başığı olan toksikoloji‘den (kurşun intoksikasyonu) de bir soru çıktığını not etmek gerekir.

Soruların Düzeyi:

* Çok zor: 3

* Zor: 3

* Orta: 8

* Kolay: 4

* Çok kolay: 4

Soruların genel olarak orta-zor düzeyde idi. Sınava gerçek anlamda emek veren arkadaşlarımızın 20’li netlere ulaşması zor değildi.

Tartışma-Hatalı Soru:

Farmakoloji’ye ait 22 soru içinde tartışmalı veya hatalı soru yoktu.

Sınavın Özellikleri:

Farmakoloji soruları diğer sınavlardakine göre daha klinik ilişkili ve vakalaştırılmış bilgilerden oluşuyordu. Soru çeşidinin biraz USMLE’leştiğini de söyleyebiliriz. Nisan 2015, bize TUS için (aslında aynı zamanda pratikte hekimlik için) öğrenilmesi gerekenin en iyi şekilde hem farmakolog hem de klinisyen olan kişilerce anlatılan KLİNİK FARMAKOLOJİ olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Sınavda zor ancak seçenekleri itibari ile kolay (çözülebilen) sorular da vardı. İmmünsupresif ajan azatioprin ve antrasiklinler ile ilgili sorular buna örnek olabilir.

Eskiden sorulmuş bilgilerin hafif modifiye hallerinin sorgulandığı 5 tane soru vardı. Bu açıdan baktığımızda eski TUS sorularının çözümünün gelecek için önemli bir madde olmaya devam edeceğini söyleyebiliriz.

Başarımız:

Yazarı olduğum;

* Altun Temel ve Klinik Farmakoloji Konu Kitabı: Farmakolojiye ait 22 sorunun 21’ine (Kurşun intoksikasyonu sorusu hariç), ayrıca farmakoloji dışındaki 27 soru ile birlikte toplam 48 soruya refrans olabildi.

* Altun Temel ve Klinik Farmakoloji Soru Kitabı: Farmakolojiye ait 22 sorunun tümüne, ayrıca farmakoloji dışındaki 20 soru ile birlikte toplam 42 soruya refrans olabildi.

Altun Farmakoloji Kitapları sadece kuru kuruya farmakoloji bilgilerinin sunulduğu bir kaynak olmayıp, aynı zamanda ilişkili klinik bilgileri de okuyucularına sunabilen renkli, bol resimli,  derli-toplu ve soru-cevap şeklinde kurgulu yazımı sayesinde diğer branşlardan da çok sayıda soruyu 7 sınavdır yaptırmaya devam eden bir kaynaktır. 

Bir sınavı daha alnımızın akıyla tamamlamış olmanın verdiği huzurla, tüm hekim arkadaşlarımızı saygı ve sevgi ile selamlıyoruz.

Ahmet ALTUN, MD

Bu yazı 6731 defa okundu.


Yazarın diğer yazıları :

Yorum yapın :