|

FDA'den onay alan YENİ endikasyonlar & YENİ ilaçlar

* DACLİZUMAB (anti-CD25 monoklonal antikor: Multiple Skleroz tedavisi

* ATEZOLİZUMAB (PD-1/PD-L1 inhibitörü): Üroteliyal kanser (En sık gözlenen mesane kanseri tipidir)

* PİMAVANSERİN (serotonin 5-HT2A invers agonisti): Parkinsonu olan hastalarda gözlenen hallüsinasyon/delüzyon tedavisi

* RESLİZUMAB, MEPOLİZUMAB (anti-IL5 monoklonal antikor): Astım tedavisi

* OBİLTOKSAKSİMAB (anti-toksin monoklonal antikor): Şarbon tedavisi

* BRİVARASETAM: Epilepsi tedavisi (TUS Sorusu Levetirasetam'ın daha uzun etkili yeni abisi)

* LESİNURAD (ürat transport inhibitörü): Gut'da hiperürisemi tedavisi

* SELEKSİPAG (prostasiklin reseptör agonisti): Pulmoner hipertansiyon tedavisi

* ELOTUZUMAB (SLAMF7'yi hedef alan immünstimülatör monoklonal antikor) DARATUMUMAB: Multiple myelom tedavisi

* İDARUCİZUMAB: Bir antikoagülan olan dabigatran'ın yeni antidotu

* KARİPRAZİN (Dopamin D2 ve D3 parsiyel agonisti): Şizofreni ve bipolar bozukluk tedavisi

* ROLAPİTANT (NK1 reseptör antagonisti) Bulantı kusma tedavisi (TUS sorusu Aprepitant'ın yeni arkadaşı)

* EVOLOCUMAB (PCSK9 inhibitörü): Hiperkolesterolemi tedavisi

* FİBANSERİN: Kadınlarda hipoaktif seksüel istek bozukluk tedavisi (medyada kadın viagrası olak lanse edildi)

* İVABRADİN (IfNa kanal inhibitörü): Kalp yetmezliği tedavisi (TUS sorusu olan önceki endikasyonu: anjina pektoris)

* İSAVUCONAZONİUM (bir azol olan isavuconazol'un ön-ilaç formu): İnvazin aspergillosis/mukormikozis tedavisi

* PANOBİNOSTAT (nonselektif histon deasetilaz inhibitörü): Multiple myelom tedavisi (TUS sorusu olan vorinostat'ın yeni arkadaşı)

* LENVATİNİB (multiple VEGF kinaz inhibitöri): Tiroid kanseri tedavisi

* PALBOSİKLİB (CDK4/6 inhibitörü): Meme kanseri tedavisi

TUS'u neden hemen kazanmanız gerektiğini bilmem anlatabiliyor muyum 🙂

Dr. Ahmet ALTUN
Altun Temel ve Kllinik Farmakoloji

Bu yazı 5480 defa okundu.


Yazarın diğer yazıları :

Yorum yapın :