|

ALTUN FARMAKOLOJİ: Check List (Eylül 2016)

 

Anti-Şarbon (Bacillus anthracis) monoklonal antikor: Raksibacumab

Anti-C5, paroksismal noktürnal hemoglbinüri ilacı: Eculizumab

Makula dejenerasyon tedavisi, anti-VEGF: Ranibizumab

NS5B inhibitörü anti-HCV ilaç: Sofosbuvir

NS5A inhibitör anti-HCV ilaç: Ledipasvir

RANKL inhibitörü monoklonal antikor, osteoporoz tedavisi: Denosumab

Paratiroid hormon analoğu osteoporoz ilacı: Teriparatid (SC)

Stimülan etkili laksatif: Bisakodil

Apo B100 sentezini baskılayan oligonükleotid: Mipomersen

Mikrozomal trigliserid transfer protein inhibitörü: Lomitapid

Amiyotrofik lateral skleroz tedavisinde kullanılan NMDA blokörü: Riluzol

Kilo aldırma ihtimali yüksek antipsikotikler: Olanzapin, Klozapin

Disülfiram benzeri reaksiyon yapabilen ilaçlar: Metronidazol, Klorpropamid, Griseofulvin

Astım tedavisinde LTD4 reseptör blokörü: Zafirlukast, Montelukast

Aköz drenajını arttıran glokom ilaçları: PGF2a (Latanoprost), Kolinomimetik (Pilokarpin)

Geç sodyum kanal inhibitörü antianjinal, dirençli olgularda: Ranolazin

Rho kinaz inhibitörü antianjinal: Fasudil

İnkontinans tedavisinde beta3 agonist: Mirabegron

En uzun etkili serotonin 5-HT3 blokörü: Polanosetron

SGLT-2 inhibitörü diyabet ilacı: Kanagliflozin, Dapagliflozin, Empagliflozin

IGF-1 analoğu ilaç: Mekasermin

Nötral endopeptidaz (neprilsin) inhibitörü olan anjiotensin reseptör blokörü: Sukabitril

PPAR agonisti anjiotensin reseptör blokörü: Telmisartan

Direkt renin inhibitörü antihipertansif: Aliskiren

Uzun etkili, yiyecekler ile absorbsiyonu azalmayan fosfodiesteraz V inhibitörü: Tadalafil

Ultra uzun etkili beta2 mimetikler: İndakaterol, Bambuterol

Vankomisin rezistan enterekok tedavisinde rabdomiyoliz yapan ilaç: Daptomisin

İmidazolin ve alfa2 reseptör agonisti antihipertansifler: Moksonidin, Rilmenidin

ADP (P2Y12) reseptör reversible blokörü antiagreganlar: Tikagrelor, Kangrelor

Nonrenal yoldan atılan uzun etkili geniş spektrumlu fluorokinolon: Moksifloksasin

Oreksin reseptör antagonisti uyku ilaçalrı: Almoreksant, Suvoreksant

CCR-5 inhibitörü anti-HIV ilaç: Maravirok

Potasyum kanal fasilatörü antiepileptik: Retigabin (Ezogabin)

AMPA reseptör antagonisti epilepsi ilacı: Perampanel

Non-ergot dopamin reseptör agonisti Parkinson ilacı: Pramipeksol, Ropirinol

Uzun etkili nöroprotektif MAO-B inhibitörü, Parkinson ilacı: Rasajilin

Ürotensin reseptör antagonist: Palosuran

Nörotensin reseptör antagonisti: Meclinertant

Migren’de kullanılan CGRP antaonisti: Telcegapant, Olcegepant

Makrolid grubu C.diffcile ilişikli diyare tedavi ilacı: Fidaksomisin

Geniş spektumlu (Rhizopus) antifungal: Posakonazol

Geniş spektrumlu (MRSA) sefalosporinler: Seftarolin, Seftabiprol

Psödomonas’a en etkili karbapenem: Doripenem (etki etmeyen: Ertapenem)

Dirençli olgularda (MRSA, VRSA, VRE) kullanılan tetrasiklin: Tigesiklin

Tigesiklin’e dirençli mikroorganizmalar: Pseudomonas, Proteus

KOAH ve astımda  selektif fosfodiesteraz IV inhibitörü: Roflumilast

Trombositopeni tedavisinde kullanılan ilaçlar: Eltrombopag (Oral), Romiplostim (SC)

Non-pürin yapıdaki ksantin oksidaz inhibitörü, gut ilacı: Febuksostat

 

Dr. Ahmet ALTUN
ALTUN Temel ve Klinik Farmakoloji
Yazarı & Editörü

Bu yazı 9287 defa okundu.


Yazarın diğer yazıları :

Yorum yapın :