|

HOCALARIMIZIN NİSAN 2017 TUS SINAVI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

ANATOMİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Soruların konulara göre dağılımı aşağıdadır;
K
emik : 2 soru,

Kas : 2 soru,

Solunum : 1 soru,

Metabolizma : 2 soru,

Kadın Genital : 1 soru,

Dolaşım : 3 soru,

Nöroanatomi : 3 soru.

Soruların büyük kısmı çalışanların rahat yanıtlayabileceği sorulardı.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

0

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

3

soru

Kolay

:

9

soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

2 soru (2, 10) detay bilgiyi test eden sorulardı. Diğer sorular temel anatomi bilgilerini içermekteydi.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

11

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

2

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru yoktu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Anatomi branşında 4 soru (4, 5, 8, 14) çok benzer, 3 soru ise daha önceki sorulardan türetilmiş sorulardı (3, 10, 11).

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Yoktur.
 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Kadında erektil doku içeren yapılar ile ilgili soruda iki doğru cevap bulunmaktadır.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Çok iyiydi. Bu sene kullandığımız Şekil Kitabı (5. baskı) 12 soruyu doğrudan yakalamıştır. 6. ve 13. soruların cevapları ise şekiller üzerinde yer almaktadır.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Nöroanatomi alışıldık şekilde sınavda ağırlığını hissettirmeye devam ediyor. Anatomi branşında 14 soru sorulmaya başlanan 2011 yılından bu yana önceki yıllarda fazla değinilmeyen konulardan (ürogenital sistem, solunum sistemi gibi) soru çıkmasına karşı hazırlıklı olunmalı.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Bu sınavda kemikler konusunda sorulan 2 sorunun da (1, 3) aynı konudan olması ve dolaşım sisteminden sorulan 3 sorudan 2 tanesinin kalp anatomisinden gelmesi (4, 5) sürpriz olarak nitelendirilebilir. Ama asıl şaşırtıcı olanı, 60 sınavdır böbrek ya da mesaneden soru sorulmamış olmasıdır.

FİZYOLOJİ – HİSTOLOJİ – EMBRİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Soruların konulara göre dağılımı aşağıdadır;
– Doku : 3 soru (15, 16, 18),
– Embriyoloji : 3 soru (17, 20, 22),
– Üreme sistemi : 2 soru (19, 26),
– Endokrin : 1 soru (28),
– Hemopoetik : 1 soru (29),
– Gastrointestinal : 1 soru (21) ,
– Solunum : 1 soru (32),
– Kas : 1 soru ( 30),
– Kardiyovasküler : 1 soru (25),
– Sinir sistemi : 2 soru (27, 31),
– Vücut sıvıları ve üriner sistem : 2 soru (23, 24).

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1 (31)

soru

Zor

:

2 (15, 17)

soru

Orta

:

11 (16, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32)

soru

Kolay

:

3 (18,19,24)

soru

Çok Kolay

:

1 (29)

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

15 soru temel bilgi, 3 soru detay isteyen soru

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

13

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

5

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

3 adet (16, 18, 29)

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Yoktur.
 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Fizyoloji ders notlarıyla çözülebilen soru sayısı 15, 1adet küçük stajlar ders notu, 1 adet kadın doğum ders notu, 1adet genel cerrahi ders notu

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Daha çok formatlı soru hazırlanmalı , fizyo- histo -embriyoloji de klinik yaklaşıma ağırlık verilmeli

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Hücreden soru sorulmamış, embriyoloji ağırlığı artırılmış

BİYOKİMYA HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Biyokimya soruları; iki defa dersi dinleyip en az üç defa okuyan bir kişinin 20 (yirmi) soru yapabileceği nitelikte ana ve temel bilgilerin sorgulandığı bir sınavdı.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

3

soru

Orta

:

10

soru

Kolay

:

5

soru

Çok Kolay

:

3

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Temel bilgiyi sorgulayan soru sayısı: 12
Detay bilgiyi sorgulayan soru sayısı: 10
 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

14

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

5

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

5 adet soru.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Yoktur.

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Sülfat içeren karbonhidratların sorgulandığı soru temel biyokimyanın temel kaynak kitaplarında da görüldüğü gibi çift seçeneklidir.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Biyokimya ders kitabı 22 (yirmi iki) soruya referans verebilme başarısına sahipti.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Biyokimya branşında eski TUS sorularına ve ders notlarında temel bilgilere hakim olup, derslere aktif katılan bir öğrenci 18-20 soruyu rahatlıkla yapabilmektedir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Lipitler ve amino asitler başlıkları ağırlıklı gelmişti. Hücre ve vitaminlerden soru yoktu.

MİKROBİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Soruların konulara göre dağılımı aşağıdadır;

Temel mikrobiyoloji ve bakteriyoloji : 10 soru,
Viroloji : 4 soru,
Mikoloji : 3 soru,
Parazitoloji : 2 soru,
İmmunoloji : 3 soru.
 
Daha önceki sınavlarla kıyaslandığında soru sayı oranları bakteri lehine artmıştı. Viroloji’den yaklaşık iki, Parazitoloji’den bir soru tahminimizden az sorulmuş oldu. Fakat bu değişmenin yanı sıra, diğer sınavlara kıyasla kolay soru sayısı da artmış. 20 soru temel bilgileri bilerek rahatlıkla cevap verilecek düzeyde sorulmuş.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

2

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

9

soru

Kolay

:

7

soru

Çok Kolay

:

2

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

20 soru temel bilgiyi 2 soru detay bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

17

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

4

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

2 adet soru.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

11 adet soru.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

4

soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi Soruları

:

1

soru

Komplikasyon-Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Hatalı değil ama özensiz hazırlanmış 2 soru mevcut.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Notlarımız kendi branşımızda 21 soruya, branşımız dışında da 17 soruya yanıt vermiştir.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Temel bilgiler çok tekrar edilerek çalışılmalı detay bilgilerden uzak durulmalıdır. Diğer branşlardan da çok sayıda soruya cevap bulunan bir branş olduğu için vurguladığımız yerler bol tekrar edilmelidir. Eski tus soruları da mutlaka çözülmelidir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Viroloji soruları arasında Chikungunya virüsü yapılmasın diye sorulmuş sorular arasındadır. Viroloji soru sayısının hem azaltılıp hem de bu kadar gereksiz detay (maymunda bulunan) hem de kurgusu özensiz (ara konak; virüslerde ara konak kavramı olmaz) sorunun olması son derece mantıksızdır. Gene viroloji içerisinde MERS virüs pratisyen hekimlere sorulması gereksiz sorular arasındadır.
 
Sınavın 21 sorusu beklenen ve derslerde sık sık vurgulanan bilgilerden oluşuyordu. TUSDATA ders notlarının bilinmesi ile kolaylıkla yapılabilecek 20 sorunun içerisinde yaklaşık 11 soru eski TUS sorularının çok benzeri hatta tamamen aynısı bile denecek tipteydi. Bu nedenle notlarla birlikte eski Tus sorularını da çözen öğrenci için rahat yapılacak bir branştı.

PATOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Soruların konulara göre dağılımı aşağıdadır;
Hücre hasarı : 1 soru,
İmmün sistem : 2 soru,
Kalp-Damar : 2 soru,
Solunum sistemi : 1 soru,
Kadın genital sistemi : 1 soru,
Meme : 1 soru,
Deri : 1 soru,
Enfeksiyon : 1 soru,
Çocukluk çağı hastalıkları : 1 soru,
Endokrin : 1 soru,
Üriner sistem : 2 soru,
Gastrointestinal sistem : 2 soru,
Karaciğer : 1 soru,
Pankreas : 2 soru,
Kas-iskelet : 1 soru,
Santral sinir sistemi : 1 soru,
Hematopoetik sistem : 1 soru.
 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

4

soru

Zor

:

3

soru

Orta

:

10

soru

Kolay

:

3

soru

Çok Kolay

:

2

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Detay bilgiyi test eden sorular: 83, 90, 92, 93, 98
Temel bilgiyi test eden sorular: 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 94, 95, 96, 97
 

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

15

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

6

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

8 soru çok benzerdi (78, 79, 80, 82, 86, 87, 88, 96).

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

6

soru

Tanı yöntemleri

:

0