|

HOCALARIMIZIN AĞUSTOS 2017 TUS SINAVI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

ANATOMİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

2 Kemik, 1 Eklem, 2 Kas, 1 Solunum, 3 Sindirim, 1 Genitoüriner, 3 Nöroanatomi, 1 Kulak sorusu vardı.
 
Bu soru dağılımı, şimdiye değin hiç görmediğimiz bir soru dağılımı getirdi önümüze. Biz de deneme sınavlarımızda, aman şundan ağırlık olmasın, şuraya fazla değinmeyelim diye en ince detayına kadar uğraş veriyoruz, göznuru döküyoruz. Bizimki görüyoruz ki; daha doğru, daha insaflı, bilgiyi daha geniş tabana yayıp, geniş çapta ölçme için ideal. Keşke biraz da bu işi yapanlar böyle bir sistem kursalar.
Üç sindirim sorusu aynı TUS’ta gelecek deseler, herhalde hiçbirimiz inanmazdı.
Ancak; buna rağmen, soru ağırlıkları bakımından, diğer TUS’lar için örnek teşkil edebilecek bir TUS olarak bakmamak lazım.
 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

3

soru

Kolay

:

4

soru

Çok Kolay

:

4

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Soruların, 11 tanesi temel – 3 tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

11

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

2

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru yoktu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Eskiden sorulmuş ve iptal edilmiş bir soruya, “Seyri boyunca bacak medialinde v. saphena parva’ya eşlik eden sinir hangisidir?” sorusuna çok benzer bir soru vardı.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Yoktu.
 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yoktu.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Kitaplarımız normal her TUS’ta, her konuda tam ve ihtiyacı en iyi karşılayacak düzeydedir. Bu TUS’ta 14’de 12 sorunun cevabı notlarımızda mevcuttur. Ancak; TUS’ta beklemediğimiz iki konu, maalesef tahminlerimizin dışında geldi: Colon komşuluğu ile ilgili bir soru ve duodenum parçalarının düzeyi notlarda yoktu.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Bundan böyle, derslerde anlattığımız, vurguladığımız konuların yanı sıra, kitapların çok detaylıca okunması, şekillerin de aynı özenle incelenmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

• İki kemik, 1 eklem sorusu normal ağırlığı ile gelmiş sorular. Ancak os hyoideum’un seviyesini bilmek, ne kadar bilgiyi ölçecek bir sorudur? Kimin işine yarayacaktır? Hangi hekim bu bilgiyi nerede kullanacaktır? O da bir merak konusudur.
• Bir kas sorusu (M. teres minor) geldi gelmesine de, 1989 yılı düzeyindeydi (N. axillaris ile inerve olması konusu).
• Bir solunum sorusu, zaten beklediğimiz derslerde konuştuğumuz bir soru idi.
• Dolaşım Sistemi sorusu hiç gelmedi.
• Sindirim Sistemi ile ilgili 3 soru geldi. İlk kez oluyor.
• Genitoüriner Sistem’de üreter çaprazlaşması sorusu, yine beklediğimiz bir soru idi.
• Nöroanatomi sorularında, kraniumdan duyu alan sinir sorusunda, seçeneklerde bir motor dal olunca, bu seçenek önemli bir ipucudur. Diğer nöroanatomi soruları beklenilen sorulardı.
• Ortakulak boşluğu duvarlarında, gelecek dediğimiz 3 sorudan biri geldi. Geride 2 duvar kaldı sorulacak.
 

FİZYOLOJİ – HİSTOLOJİ – EMBRİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Soruların dağılımı aşağıdaki gibidir:
Hücre: 1
Doku: 1
Embriyoloji + Genital: 5
Kas: 2
Kardiyovasküler: 5
Hematopoetik: 1
Endokrin: 1
Solunum: 1
Üriner: 1
 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

17. soru

Zor

:

4

22, 24, 27, 31. soru

Orta

:

9

15, 16, 18, 19, 21, 23, 26, 28, 29. soru

Kolay

:

4

20, 25, 30, 32. soru

Çok Kolay

:

0

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Temel bilgilerle yapılabilecek 13 soru vardı. Soruların 5 tanesi (17. 22. 24. 27. 31.) detay bilgileri test ediyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

15

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

3

23, 26, 29. soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yeni literatür bilgisi içeren soru yoktu.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

6 tane eski veya benzer soru vardı.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Olası tanı soruları

:

1

24. soru

Tanı yöntemleri

:

0

soru

Tedavi soruları

:

0

soru

Komplikasyon – Yan etki soruları

:

0

soru

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Yanlış sorumuz yoktur.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Ders notlarımız başarılı ve yeterli olmuştur. Soruların 16 tanesinin cevabı notlarımızda mevcuttur, bir adet detay embriyoloji (kulak kepçesi 1.- 2. faringeal arkus) sorusu ve bir adet klinik sorusu (uzun QT sendromu) notlarımızda genel olarak bahsedilmiş olsada notlarımızda yoktur.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Notlarımıza derslerde yaptığımız vurgulara hakim olunması branşımızda gelen soruların çözümü için yeterlidir.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Bu sınav sürpriz olarak Embriyoloji (5 soru) ve Kardiyovasküler Sistem (5 soru) sınavı gibiydi, soruların yarıdan fazlası bu iki bölümden soruldu. Sınavın bir diğer sürprizi ise her sistemden soru geldiği halde gastrointestinal ve özellikle de sinir sisteminden soru sorulmamış olmasıdır.
 

BİYOKİMYA HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Derse katılan ve tekrarlarını yapan bir kursiyerimiz 18-21 soruyu çok zorlanmadan yapabilirdi. 1 soru çok zor kategorisinde ayrıntı bilgiyi sorguluyordu.

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

soru

Zor

:

2

soru

Orta

:

7

soru

Kolay

:

6

soru

Çok Kolay

:

6

soru

Soruların kaç tanesi esas olarak temel bir bilgiyi, kaç tanesi detay bir bilgiyi test ediyordu?

Sorulardan 3 tanesi detay bilgiyi, 19 tanesi temel bilgiyi sorguluyordu.

Soru tipleri açısından soruları kategorize eder misiniz?

Bilgiyi direkt ölçen soru sayısı

:

21

soru

Bilgiyi, yorum yoluyla ölçen soru sayısı

:

0

soru

Bilgiyi, karşılaştırma yoluyla ölçen soru sayısı

:

1

soru

Bilgiyi, hasta yaklaşımını test ederek ölçen soru sayısı

:

0

soru

Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru var mıydı? Varsa kaç tane?

Yoktur.

Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer soru sayısı kaç taneydi?

Vardı. 6 taneydi.

Vaka sorusu soru sayısı ve dağılımları ?

Yoktur.
 

Yanlış sorulmuş soru var mı?

Bir adet hatalı soru mevcuttu.

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ branşınızdaki notlarının başarısı nasıldı?

Bir soru hariç soruların tamamı ders kitabındaki bilgiler kullanılarak yapılabilirdi.

Bu sınavdaki soru ve eğilimler dikkate alındığında bir sonraki sınava hazırlananlara branşınızla ilgili önerileriniz nelerdir?

Ders anlatımını mutlaka en az iki defa dinlemeleri, konu tekrarlarını yapmaları, ders anlatan hocalarının vurgularına ve eski TUS sorularına dikkat etmeleri kaydıyla Biyokimya sorularında herhangi bir sorunla karşılaşmayacaklardır.

Özellikle ağırlık verilen konular ya da sürpriz şekilde hiç soru sorulmayan konular var mıydı? Soruların dağılımı zorluk açısından da bakıldığında bu sınavda branşınızdaki soruları detaylıca analiz eder misiniz?

Karbonhidratlar ve azot metabolizmasının ön plandaydı. Hücreden soru gelmemişti.
 

MİKROBİYOLOJİ HOCALARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

Branşınızda sorulan soruları genel olarak değerlendirir misiniz?

Soruların dağılımı aşağıdaki gibidir:
 
Temel mikrobiyoloji: 4
Bakteriyoloji: 4
Viroloji: 7
Mikoloji: 3
Parazitoloji: 2
İmmünoloji: 2
 

Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?

Çok Zor

:

1

75. soru

Zor

:

2