|

Sitokinler ve Temel Konular

Öncelikle TUS sınavına hazırlanmakta olan tüm meslektaşlarıma bu uzun ve meşakatli yolda başarılar dilerim. Bu ayki yazımda hepimizin öğrenmekte zorlandığı ‘sitokinler’ ve temel konularla ilgili öğrenilmesi faydalı bazı soruları sizlerle paylaşmak istedim. Hepinize verimli bir TUS dönemi diliyorum.

Unutmayın; Tus sınavını kazanmak için en önemli şey bir yol göstericinin ışığında, konsantre olarak, verimli çalışmaktır.

SİTOKİNLERiN BAZI ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ

İNTERLÖKİN 1 İltihapta en çok salgılanan sitokin, sedimantasyon hariç tüm akut faz reaktanlarının salınımından sorumlu.

TNF ALFA İltihapta ilk yükselen sitokin (kaşektin).

İNTERLÖKİN 2 Antijen sunumunda kilit etken olan sitokindir. Transplantasyonda önemlidir.

İNTERLÖKİN 4 B lenfositlerden Immünglobülin G4 ve Ig E salgılanması.

İNTERLÖKİN 5 B lenfositlerden Immünglobülin A sentezlenmesi ve Eosinofil, kemotaksisinin sağlanmasında rol alır.

İNTERLÖKİN 6 Sedimantasyonun yükselmesini sağlar.

İNTERLÖKİN 8 Kemotaksisin oluşmasını sağlar. (AİDS ‘te azalır!)

İNTERLÖKİN 10 Antienflamatuar etkilidir.

İNTERLÖKİN 13 NO üretimini azaltır.

INTERFERON GAMA Fagositozu tetikler.

ANTİENFLAMATUAR MEDİATÖRLER :

İNTERLÖKİN 4

İNTERLÖKİN 10

İNTERLÖKİN 13

TÜMÖR GROWTH FAKTÖR Beta

PROSTAGLANDİN E2

İNTERLÖKİN 1ra (Interlökin 1 reseptör antagonisti)

DİKKAT: Interlökin 4 ve İnterlökin 5 t lenfosit lerden salınır ve B lenfositlere etkiyerek immünglobülin salgılatırlar.

SORULAR

Aşağıdaki sorular “Schwartz’s Principles of Surgery” soru kitabından alınmıştır.

1. Aşadakilerden hangisinde antienflamatuar mediatörler topluca en doğru şekilde verilmiştir?

A) İnterlökin 1, TNF alfa, İnterlökin 6, İnterlökin 13
B) İnterlökin 4, İnterlökin 10, İnterlökin 13, TGF beta, PG E2, İnterlökin 1ra
C) İnterlökin 4, İnterlökin 5, İnterlökin 6
D) İnterlökin 8, İnterlökin 12, İnterlökin 18
E) İnterlökin 3, İnterlökin 4, İnterlökin 5

Cevap: B

2. Asit sitratlı banka kanıda labil faktör hangisidir?

A) Faktör 1
B) Faktör 2
C) Faktör7
D) Faktör 10
E) Faktör 8

Cevap: E

3. Tümör nekroz faktör alfa ile Interlökin 1 in zıt etkili olduğu olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) C- reaktif peptid Yükselmesi
B) Trombositoz
C) Karaciğer yetmezliği
D) İnsülin like growth faktör 1 artışı
E) Interlökin 18 artışı

Cevap: A

Bildiğimiz gibi Tümör nenkroz faktör alfa ve İnterlökin 1 çoğu etkilerini aynı yönde göstermektedirler ancak zıt etkili oldukları etkileri ise C-reaktif peptid üzerinedir.

4. Kırk altı yaşında erkek hasta trafik kazası sonrası Sub araknoid kanama nedeniyle opere ediliyor ve yoğun bakım ünitesine alınıyor. Kazanın ardından beşinci günde hastaya total parenteral nutrisyon başlanıyor ve hasta yaklaşık iki hafta kadar total parenteral nutrisyon ile santral kateterden besleniyor. Hastanın yapılan kontrol fizik muaynelerinde hastada egzamatoid rashlar tespit ediliyor Hastanın yapılan kan tahlillerinde hastada hipokrom mikrositer anemi tespit ediliyor. Hastanın yapılan göz muayenesinde hastanın göz içi basıncında azalma olmadığı saptanıyor.
Bu lezyon ve laboratuar sonuçlarıyla bahsedilen hastanın en olası tanı hangisi olabilir?

A) Uzun süre total parenteral nutrisyon almasına bağlı gelişen bakır eksikliği.
B) Uzun süre total parenteral nutrisyon almasına bağlı gelişen linoleic asit eksikliği.
C) Uzun süre total parenteral nutrisyon almasına bağlı akrodermatitis enteropatika benzeri tablo meydana gelmiştir ve bu durum çinko eksikliğine bağlı gelişmektedir.
D) Uzun süre yoğun bakım ünitesinde yattığı için hastada B6 vitamini eksikliği gelişmiştir.
E) Uzun süre yoğun bakım ünitesinde yattığı için hastada B12 vitamini eksikliği gelişmiştir.

Cevap: C

Bu soruda aktarılmak istenilen uzun dönem total parenteral nutrisyon alanlarda bazı metabolik komplikasyonların oluştuğu ve bu metabolik komplikasyonların ayırt edilmesi gerektiğidir. Çinko eksikliği ve essansiyel yağ asidi eksikliği deri döküntüleri açısından birbirine benzemekle birlikte, göz içi basıncının normal olmasıyla yağ asidi eksikliğinden ayrılır.

5. Kırk altı yaşında erkek hasta trafik kazası sonrası Sub araknoid kanama nedeniyle opere ediliyor ve yoğun bakım ünitesine alınıyor. Kazanın ardından beşinci günde hastaya total parenteral nutrisyon başlanıyor ve hasta yaklaşık iki hafta kadar total parenteral nutrisyon ile santral kateterden besleniyor. Hastanın yapılan kontrol fizik muaynelerinde hastada egzamatoid rashlar tespit ediliyor. Hastanın yapılan kan tahlillerinde hastada hipokrom mikrositer anemi tespit ediliyor. Hastanın yapılan göz muayenesinde hastanın göz içi basıncında azalma olmadığı saptanıyor.
Bu lezyon ve laboratuar sonuçlarıyla bahsedilen hastanın en olası tanı hangisi olabilir?

A) Uzun süre total parenteral nutrisyon almasına bağlı gelişen bakır eksikliği.
B) Uzun süre total parenteral nutrisyon almasına bağlı gelişen linoleic asit eksikliği.
C) Uzun süre total parenteral nutrisyon almasına bağlı akrodermatitis enteropatika benzeri tablo meydana gelmiştir ve bu durum çinko eksikliğine bağlı gelişmektedir.
D) Uzun süre yoğun bakım ünitesinde yattığı için hastada B6 vitamini eksikliği gelişmiştir.
E) Uzun süre yoğun bakım ünitesinde yattığı için hastada B12 vitamini eksikliği gelişmiştir.

Cevap: B

Bu soru her iki şekliylede sorulmaya adaydır, yağ asidi eksikliğinin ayrıcı özellikleri geç ortaya çıkması, göz içi basıncının düşmesi ve trombositopenidir.

6. Normal şartlarda izotonik NaCl verilen bir hastanın sıvı verilmeden önceki metabolik değerleri normal şartlarda ise, sıvı verildikten sonra hastada aşağıdaki metabolik durumlardan hangisi ortaya çıkar?

A) Hipokloremik metabolik alkoloz
B) Hipokloremik metabolik asidoz
C) Hipernatremik metabolik asidoz
D) Hiperkloremik metabolik asidoz
E) Hiperkloremik metabolik alkoloz

Cevap: D

7. Acil servise bilinç bulanıklığıyla getirilen altmışüç yaşındaki hastanın yapılan acil kan gazı ve biyokimya çalışmalarında hastanın ph:7,8, po2:98 ve Na 136 meq, K:2,3 mg/dl, Hb:16,7, Hct:44,9 tespit ediliyor.
Bu hasta için aşağıdakilerden hangisi en doğrudur?

A) Hastanın polisitemisi vardır ve neupojen verilerek tedavi edilmelidir.
B) Hastanın alkoloza bağlı hipokalemisi mevcuttur ve hastaya k replasmanı yapılmalıdır.
C) Hastanın alkoloza bağlı hipokalemisi mevcuttur ve hastaya k replasmanı yapmaya gerek yoktur. (düzeltilmiş k değeri 3,5 tir. )
D) Hastaya acilen scholl solüsyonu vermek gerkmektedir.
E) Hastanın acilen intravenöz puşe HCO3 tedavisine ihtiyacı vardır.

Cevap: C

Düzeltilmiş K değeri soru olarak gelebilir. Her 0,1 ph artışı K da 0,3 düşüş yapar. Tersi de geçerlidir.

8. Hiperpotasemi tespit edildiğinde acil olarak verilen ancak k düşürücü etkisi olmayan, sadece k un kardiak etkilerini antagonize etmek için verilen ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şelatörler
B) CA glukonat
C) MG sülfat
D) Ventolin inhaler
E) %10 Dextroz +15 ü R insülin tamponize mai.

Cevap: B

9. Plazma sıvısına bakıldığında vücutta hangi bölge sekresyonu veya sıvısı plazmaya içerik olarak diğerlerinden daha yakındır?

A) Safra-kolon
B) Safra-mide
C) Mide -kolon
D) İleum-pankreas
E) Safra-ileum

Cevap: E

10. Yara iyileşmesi için aşağıdaki vitamin ve minerallerden hangisine en az ihtiyaç duyulur?

A) FE(demir)
B) molibden
C) ZN(çinko)
D) A vitamiini
E) C vitamini

Cevap: B

Tus’a hazırlanan siz değerli meslektaşlarıma kısa ve soru çözdürebilecek bazı bilgiler vermek istedim, Başarı dileklerimle.

Dr. Ahmet ERKEN

 

Bu yazı 10591 defa okundu.


Yazarın diğer yazıları :

Yorum yapın :