|

EYLÜL 2007 TUS SINAVI
DERS NOTLARIMIZDAN REFERANSLAR

 

 

TEMEL BİLİMLER

 

Önemli not: Aşağıdaki referanslar, yeni dönem ders notlarımızdan hazırlanmıştır. İsteyen tüm meslektaşlarımız; herhangi bir şubemize giderek internetteki referanslarımızla ders notlarımızı karşılaştırabilirler.

 

* Referanslar verilmeye devam edilmektedir.

 

 

1. Ağzını açmakta zorlanan bir hastada aşağıdaki kaslardan hangisi fonksiyon görmemektedir?

A) M. temporalis

B) M. masseter

C) M. pterygoideus medialis

D) M. pterygoideus lateralis

E) M. buccinator

 

 

Referans: TUSDATA Anatomi Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 45

Referans: KLİNİSYEN Premium Ozan Anatomi Sayfa: 95

 

2.

Yukarıdaki şekilde taralı bölgenin tat duyusunu taşıyan sinir aşağıdakilerden hangisidir?

A) N. lingualis

B) N. vagus

C) N. glossopharyngeus

D) N. hypoglossus

E) N. facialis

 

 

Referans: TUSDATA Anatomi Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 65

Referans: TUSDATA Anatomi Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 69

Referans: KLİNİSYEN Premium Ozan Anatomi Sayfa: 256,422,424

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 18

Referans: TUSDATA (Dr. Seda MÜTEVELLİ) Fizyoloji Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 123

 

 

3. Üst motor nöronları etkileyen lezyonlarda aşağıdaki bulgulardan hangisi görülmez?

A) Spastik paralizi

B) Derin tendon reflekslerinde azalma

C) Karın cildi refleksi kaybı

D) Kremaster refleksi kaybı

E) Babinski belirtisi

 

 

Referans: TUSDATA Anatomi Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 19

Referans: KLİNİSYEN Premium Ozan Anatomi Sayfa: 347

Referans: TUSDATA (Uz. Dr. Oytun ERBAŞ) Fizyoloji Ders Notu Sayfa: 35

Referans: TUSDATA K.Stajlar Ders Notu Sayfa: 7

Referans: TUSDATA Patoloji Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 42

 

 

4. Nervus oculomotorius içerisinde seyreden presinaptik parasempatik lifler aşağıdaki ganglionların hangisinde sinaps oluşturur?

A) Ganglion spinale

B) Ganglion oticum

C) Ganglion pterygopalatinum

D) Ganglion submandibulare

E) Ganglion ciliare

 

 

Referans: TUSDATA Anatomi Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 52,54-55

Referans: KLİNİSYEN Premium Ozan Anatomi Sayfa: 398-399,402,414

 

 

5. Aşağıdaki arterlerden hangisi tıkandığında, hastada öncelikle görme ile ilgili semptomlar ortaya çıkar?

A) A. cerebri anterior

B) A. cerebri media

C) A. cerebri posterior

D) A. carotis interna

E) A. carotis externa

 

Bu soru kötü hazırlanmış bir sorudur.

 

Vizüel korteksin major arteri a. cerebri posterior’dur. Ancak makula’nın temsil edildiği alan, ek olarak a. cerebri media’dan da beslenir. Vizüel korteksin vasküler lezyonlarında (a. cerebri posterior tıkanması) kontralateral homonimos hemianopia olur. Ancak maküler (santral) görme sağlam kalır.

 

Şıklarda yer alan a. carotis interna seçeneği, bu arterden çıkan a. ophthalmica’dan ayrılan a. centalis retina nedeniyle yanıltıcı olabilir. A. centralis retina lezyonu ilgili gözde körlükle sonuçlanabilir. Ancak soruda “öncelikle” kelimesinin altı çizilerek tıkanması durumunda başlıca görme ile ilgili semptom veren arter sorulmuştur.

 

A. carotis interna’nın yavaş gelişen tıkanıklığında, Willis halkası aracılığı ile karşı ACI’dan kompansasyon mümkündür. Ani gelişen a. carotis interna tıkanıklığı ise ölümle sonuçlanabilecek bir durum olduğundan dolayı burada sorulan arter a. cerebri posterior’dur.

 

Kaynak:

 

Clinical Neuroanatomy and Related Neuroscience, Fitzgerald MJT, 4th Edition, W.B. Saunders, 2002.

 

Referans: TUSDATA Anatomi Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 32

Referans: TUSDATA Anatomi Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 58

Referans: KLİNİSYEN Premium Ozan Anatomi Sayfa: 208,410

Referans: TUSDATA K.Stajlar Ders Notu Sayfa: 15

Referans: TUSDATA Patoloji Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 135

 

 

6. Diz bölgesinin lateraline bir aracın çarpması sonucu hastaneye gelen bir kişide aşağıdaki bağlardan hangisinin hasar görmüş olma olasılığı en yüksektir?

A) Ligamentum collaterale tibiale

B) Ligamentum collaterale fibulare

C) Ligamentum popliteum obliquum

D) Ligamentum popliteum arcuatum

E) Ligamentum patellae

 

 

Diz eklemine lateralden (dış yandan) gelen travmalarda diz eklemi içe doğru bir esneme yapar ve lig. collaterale tibiale (mediale) yırtılır. Bu ligamentin meniscus medialis’e tutunması nedeniyle sıklıkla tabloya iç menisküs yırtığı da eklenir. Bu soruda lig. collaterale fibulare (laterale) çok kuvvetli bir çeldiricidir. Çünkü travmanın şiddet ve süresine bağlı olarak bu yapı da hasarlanabilir. Seçeneklerde ya olmamalıydı ya da soru daha net hazırlanmalıydı.

 

Kaynak:

Kliniğe yönelik anatomi (Moore) Çeviri: Kayıhan Şahinoğlu Sayfa 626.

 

Referans: TUSDATA Anatomi Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 34-35

Referans: KLİNİSYEN Premium Ozan Anatomi Sayfa: 72

 

 

7. Bacaklarında hafif dokunma duyusu kaybı olan bir hastada aşağıdakilerin hangisinde zedelenme olduğu düşünülmelidir?

A) Tractus spinocerebellaris anterior

B) Tractus spinothalamicus anterior

C) Tractus spinocerebellaris posterior

D) Tractus spinothalamicus lateralis

E) Fasciculus gracilis

 

 

Referans: TUSDATA Anatomi Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 15

Referans: KLİNİSYEN Premium Ozan Anatomi Sayfa: 344

 

 

8. Aşağıdaki nükleuslardan hangisi medulla oblongata hasarında zarar görmez?

A) Nucleus cuneatus

B) Nucleus gracilis

C) Nucleus nervi trochlearis

D) Nucleus ambiguus

E) Nucleus dorsalis nervi vagi

 

 

Referans: TUSDATA Anatomi Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 25-26,30

Referans: KLİNİSYEN Premium Ozan Anatomi Sayfa: 355-356,360

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi kulaktaki zar labirentin kısımlarından biri değildir?

 

A) Membrana tympanica

B) Ductus semicirculares

C) Utriculus

D) Sacculus

E) Ductus cochlearis

 

Referans: TUSDATA Anatomi Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 76

Referans: KLİNİSYEN Premium Ozan Anatomi Sayfa: 433

Referans: TUSDATA (Dr. Seda MÜTEVELLİ) Fizyoloji Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 135

 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi karaciğerin viseral yüzeyi ile komşuluk yapmaz?

A) Mide

B) Transvers kolon

C) Sağ böbrek

D) Duodenum

E) Jejunum

 

 

Referans: TUSDATA Anatomi Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 85

Referans: KLİNİSYEN Premium Ozan Anatomi Sayfa: 287

 

 

11. G proteinleri hücrenin hangi yapısında bulunur?

A) Sitoplazma

B) Çekirdek membranı

C) Mitokondri membranı

D) Hücre membranı

E) Çekirdek matriksi

 

 

Soru histoloji sorusudur. “G proteinlerinin reseptörleri hücre membranında kendisi ise sitoplazmada bulunur” bilgisi histoloji kaynaklarına göre doğru değildir. Hatta Guyton fizyolojide bile hücre membranında olduğuna dair net ifadeler vardır.

 

Yani soru kesin olarak doğrudur.

 

Orijinal referanslardaki İngilizce metinler aşagıdadır:

 

Kaynaklar:

Histology and Cell Biology, Abraham L. Kierszenbaum, Mosby, 2002 p: 80

“ Members of large family of G proteins are present at the inner leaflet of the plasma membrane”

 

Guyton Physiology, 11th edition, p: 561

“ A G protein is attached to the portion of the receptor that protrudes into the interior of the cell” Sayfa 561

“ Many hormones activate receptors that indirectly regulate the activity of target proteins by coupling with groups of cell membrane proteins called heterotrimeric GTP binding proteins ( G proteins)” sayfa 911

“This complex system of cell membrane G proteinsprovides a vast array of potential cell responses” sayfa 911

 

 

G proteinleri,reseptörlerden hücre içi hedef enzimlere bilginin iletiminden sorumlu moleküllerdir ve hücre zarının iç yaprağında bulunurlar. Hormonlar, nörotransmitterler, büyüme faktörleri ve otokoidler biyolojik etkilerini bu reseptörlerle etkileşerek gösterirler.

 

gy, 2007, 14th edition, p: 257

 

Referans: TUSDATA (Uz. Dr. Oytun ERBAŞ) Fizyoloji Ders Notu Sayfa: 7,10

Referans: TUSDATA (Dr. Seda MÜTEVELLİ) Fizyoloji Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 106-107

Referans: TUSDATA (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Mikrobiyoloji Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 47

Referans: TUSDATA Patoloji Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 68

Referans: KLİNİSYEN (Uz. Dr. Ercan ÖZTÜRK) Biyokimya Konu Kitabı 3. Baskı Sayfa: 49

Referans: TUSDATA (Uz. Dr. Atilla UÇAR) Farmakoloji Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 32

 

 

12. Aşağıdaki tabakalardan hangisi plasenta membranında yer almaz?

A) Sinsityotrofoblast

B) Sitotrofoblast

C) Ektoderm

D) Villüslerin bağ dokusu

E) Fetal kapiller endoteli

 

 

Referans: TUSDATA (Uz. Dr. Oytun ERBAŞ) Fizyoloji Ders Notu Sayfa: 234

Referans: TUSDATA (Dr. Seda MÜTEVELLİ) Fizyoloji Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 129

Referans: TUSDATA (Doç. Dr. Kemal GÖL) K.Doğum Ders Notu 3. Fasikül (Obstetri) Sayfa: 9

Referans: TUSDATA (Op. Dr. Sinan KARADENİZ – Uz. Dr. Suat DEDE) K.Doğum Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 123-124

Referans: KLİNİSYEN (Uz. Dr. Ömer Faruk DEMİR) Patoloji Konu Kitabı Sayfa: 293-294

 

 

13. Silyumun yapısında bulunan, periferdeki mikrotübül çiftlerini birbirine bağlayan protein köprüsüne ne ad verilir?

A) Neksin

B) Konneksin

C) Konnekson

D) Işınsal dalga

E) Merkezi kılıf

 

Referans: TUSDATA (Uz. Dr. Oytun ERBAŞ) Fizyoloji Ders Notu Sayfa: 174

Referans: TUSDATA (Dr. Seda MÜTEVELLİ) Fizyoloji Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 14-26

 

 

14. Aortanın tunika mediasında bulunan en belirgin yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düzensiz bağ dokusu

B) Elastik laminalar

C) Düz kas hücreleri

D) Elastik kıkırdak

E) Küçük kan damarları

 

 

Referans: TUSDATA (Dr. Seda MÜTEVELLİ) Fizyoloji Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 61-62

Referans: KLİNİSYEN Premium Ozan Anatomi Sayfa: 198-199

 

 

15. Düz kas demetleri ve tübüloalveolar yapıdaki glandlardan oluşan, yüksek miktarda asit fosfataz içeren, erkek genital sistemine ait yardımcı bez aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vesikula seminalis

B) Bulboüretral bez

C) Littre bezleri

D) Mayor vestibüler bez

E) Prostat

 

 

Referans: TUSDATA (Uz. Dr. Oytun ERBAŞ) Fizyoloji Ders Notu Sayfa: 207

Referans: TUSDATA (Dr. Seda MÜTEVELLİ) Fizyoloji Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 75

Referans: TUSDATA Patoloji Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 82

Referans: KLİNİSYEN Premium Ozan Anatomi Sayfa: 311

 

 

16. İskelet kası hücresinin boyu değişebilen en küçük birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Troponin

B) Tropomiyozin

C) Triad

D) Sarkomer

E) Miyozin

 

 

Referans: TUSDATA (Uz. Dr. Oytun ERBAŞ) Fizyoloji Ders Notu Sayfa: 25-26

Referans: TUSDATA (Dr. Seda MÜTEVELLİ) Fizyoloji Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 47-48

Referans: KLİNİSYEN Premium Ozan Anatomi Sayfa: 89-90

 

 

17. Trombositlerde yapılarak agregasyona neden olan madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tromboksan A2

B) Prostaglandin I2

C) von Willebrand faktörü

D) Heparin

E) Histamin

 

 

Referans: TUSDATA Dahiliye Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 52

Referans: KLİNİSYEN Dahiliye Konu Kitabı Sayfa: 254

Referans: TUSDATA (Uz. Dr. Okhan AKIN) Biyokimya Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 73

Referans: TUSDATA (Uz. Dr. Oytun ERBAŞ) Fizyoloji

Ders Notu Sayfa: 60-61

Referans: TUSDATA

(Dr. Seda MÜTEVELLİ) Fizyoloji Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 85-86

Referans:

TUSDATA (Dr. T. TÜTÜNCÜ-Dr. N. YÜKSEK) G.Cerrahi Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 57

Referans:

TUSDATA (Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN) Mikrobiyoloji Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 28

Referans: TUSDATA Patoloji Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 55

Referans: KLİNİSYEN (Uz. Dr. Ömer Faruk DEMİR) Patoloji Konu Kitabı Sayfa: 27

Referans: KLİNİSYEN (Uz. Dr. Ercan ÖZTÜRK) Biyokimya Konu Kitabı 3. Baskı Sayfa: 210

Referans: TUSDATA (Uz. Dr. Atilla UÇAR) Farmakoloji Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 110

 

 

18. Sakin solunumda, inspirasyon için rampa sinyalleri aşağıdakilerin hangisinde üretilir?

A) Pnömotaksik merkezde

B) Apnöstik merkezde

C) Pons seviyesinde

D) Ventral solunum grubu nöronlarında

E) Dorsal solunum grubu nöronlarında

 

 

Referans: TUSDATA (Uz. Dr. Oytun ERBAŞ) Fizyoloji Ders Notu Sayfa: 65

Referans: TUSDATA (Dr. Seda MÜTEVELLİ) Fizyoloji Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 15

 

 

19. Kanda serbest T3 düzeyi yükselmiş olan bir hastada TSH düzeyinin düşük olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hipotalamo-hipofizer portal damarlarda tıkanıklık

B) T3 ün negatif feedback etkisi

C) Total hipofizer yetmezlik

D) Hipotalamus hasarı

E) Yüksek T? düzeyinin ön hipofizdeki hücrelere hasar vermesi

 

 

Referans: TUSDATA (Uz. Dr. Okhan AKIN) Biyokimya Ders Notu 4. Fasikül Sayfa: 28-29

Referans: TUSDATA (Uz. Dr. Oytun ERBAŞ) Fizyoloji Ders Notu Sayfa: 110-111

Referans: TUSDATA (Dr. Seda MÜTEVELLİ) Fizyoloji Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 105

Referans: TUSDATA Patoloji Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 54

Referans: KLİNİSYEN (Uz. Dr. Ercan ÖZTÜRK) Biyokimya Konu Kitabı 3. Baskı Sayfa: 274

 

 

20. Gözde, aşağıdaki yapılardan hangisi akomodasyon sürecine katılır?

A) Kornea

B) Humor aqueus

C) Humor vitreus

D) Sklera

E) Lens

 

 

Referans: TUSDATA Anatomi Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 62,80

Referans: TUSDATA (Uz. Dr. Oytun ERBAŞ) Fizyoloji Ders Notu Sayfa: 158-159

Referans: TUSDATA (Dr. Seda MÜTEVELLİ) Fizyoloji Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 133

Referans: TUSDATA K.Stajlar Ders Notu Sayfa: 53

Referans: KLİNİSYEN Premium Ozan Anatomi Sayfa: 412-413,440

 

 

21. İnsanlarda,

I. alanin,

II. triptofan,

III. tirozin,

IV. valin,

V. serin,

VI. treonin

amino asitlerinden hangileri sentezlenebilir?

 

A) I, II, III

B) I, III, V

C) II, III, IV

D) II, IV, VI

E) III, IV, V

 

 

Referans: TUSDATA (Uz. Dr. Okhan AKIN) Biyokimya Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 14

Referans: KLİNİSYEN (Uz. Dr. Ercan ÖZTÜRK) Biyokimya Konu Kitabı 3. Baskı Sayfa: 156, 161

Referans: TUSDATA (Doç. Dr. Metin YILDIRIMKAYA) Biyokimya Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 15-16

 

 

22. Aşağıdakilerden hangisinin sentezinde tirozin amino asidi kullanılmaz?

A) Adrenalin

B) Dopa

C) Triiyodotironin

D) Serotonin

E) Melanin

 

 

Referans: TUSDATA (Uz. Dr. Okhan AKIN) Biyokimya Ders Notu 3. Fasikül Sayfa: 54

Referans: KLİNİSYEN (Uz. Dr. Ercan ÖZTÜRK) Biyokimya Konu Kitabı 3. Baskı Sayfa: 182, 184

Referans: TUSDATA (Doç. Dr. Metin YILDIRIMKAYA) Biyokimya Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 31

Referans: TUSDATA (Uz. Dr. Atilla UÇAR) Farmakoloji Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 6

Referans: TUSDATA (Dr. Seda MÜTEVELLİ) Fizyoloji Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 110

 

 

23. Aşağıdakilerden hangisi bir metabolik yolun kontrol enziminin aktivitesini düzenlemede en yavaş mekanizmadır?

A) Substratı azaltmak

B) Ürün inhibisyonu

C) Enzimin sentezini hızlandırmak

D) Allosterik kontrol

E) Kovalent modifikasyon

 

 

Referans: TUSDATA (Uz. Dr. Okhan AKIN) Biyokimya Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 53-54

Referans: TUSDATA (Doç. Dr. Metin YILDIRIMKAYA) Biyokimya Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 47

 

 

24. Glutatyon peroksidaz enziminin yapısında aşağıdaki elementlerden hangisi bulunur?

A) Bakır

B) Çinko

C) Demir

D) Magnezyum

E) Selenyum

 

 

Referans: TUSDATA (Uz. Dr. Okhan AKIN) Biyokimya Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 19-20

Referans: KLİNİSYEN (Uz. Dr. Ercan ÖZTÜRK) Biyokimya Konu Kitabı 3. Baskı Sayfa: 45 (Tablo), 263 (Tablo)

Referans: TUSDATA (Doç. Dr. Metin YILDIRIMKAYA) Biyokimya Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 39

 

 

25. Aşağıdakilerden hangisi ?3 ailesinde yer alan yağ asitlerinden biridir?

A) ? -linolenik asit

B) Linoleik asit

C) Oleik asit

D) Palmitoleik asit

E) Elaidik asit

 

 

Referans: TUSDATA (Uz. Dr. Okhan AKIN) Biyokimya Ders Notu 2. Fasikül Sayfa: 69 (tablo)

Referans: KLİNİSYEN (Uz. Dr. Ercan ÖZTÜRK) Biyokimya Konu Kitabı 3. Baskı Sayfa: 192-193

 

 

26. Elektron transport sisteminin aşağıdaki elemanlarından hangisi enzim olarak değerlendirilmez?

A) Kompleks I

B) Kompleks II

C) Kompleks III

D) Sitokrom oksidaz

E) Sitokrom C

 

 

Referans: TUSDATA (Uz. Dr. Okhan AKIN) Biyokimya Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 72,75

Referans: KLİNİSYEN (Uz. Dr. Ercan ÖZTÜRK) Biyokimya Konu Kitabı 3. Baskı Sayfa: 36-37

Referans: TUSDATA (Doç. Dr. Metin YILDIRIMKAYA) Biyokimya Ders Notu 1. Fasikül Sayfa: 61-62

 

 

27. Aşağıdakilerden hangisi steroid hormonların sentezinde rol alan hidroksilaz enzimlerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Sitokrom P450 içerirler

B) Tepkimeleri tersinirdir

C) Moleküler oksijen kullanırlar

D) NADPH kullanırlar

E) Monooksijenaz olarak da tanımlanırlar

 

 

Referans: TUSDATA (Uz. Dr. Okhan AKIN) Biyokimya Ders Notu 4. Fasikül Sayfa: 16-17